Vervanging bij ziekte

Het kan natuurlijk zo zijn dat een Nanny zich ziek meldt. Dit kan een lastige situatie zijn.
Hoe gaat het in zijn werk en wat kan Nanny in Huis hierin voor u betekenen?

1. Nanny meldt zich ziek

 • De Nanny meldt zich zo snel mogelijk telefonisch ziek bij het gezin. 
 • De Nanny zal daarna contact opnemen met haar contactpersoon bij Nanny in Huis en geeft alle benodigde informatie door.

2. Contact Nanny in Huis

 • Nanny in Huis zal hierna contact opnemen met het desbetreffende gezin en navraag doen over de verdere voortgang:
  • Is het mogelijk dat u zelf vervanging regelt of thuisblijft bij een korte ziekteduur?
  • Is het nodig dat Nanny in Huis op zoek gaat naar een tijdelijke vervangende Nanny?

3. Nanny in Huis regelt vervanging

 • Als het nodig is dat Nanny in Huis vervanging regelt dan gaan wij direct in ons bestand op zoek naar een geschikte en beschikbare Nanny voor de gewenste dagen en uren.
 • Wanneer Nanny in Huis een geschikte Nanny vindt nemen wij contact met u op en stellen deze z.s.m. aan u voor.
 • Bij vervanging door Nanny in Huis zullen wij het normale tarief doorberekenen voor de eerste twee ziektedagen (zie ook: punt 4.1). Na deze twee dagen is Nanny in Huis genoodzaakt extra kosten in rekening te brengen, gezien het feit dat de tijdelijke Nanny ook betaald dient te worden.
 • Ondanks dat Nanny in Huis zich volledig inspant om een vervangende Nanny te regelen kan het zijn dat er geen of niet direct een vervangende Nanny geregeld kan worden. Nanny in Huis is niet verplicht om vervanging te regelen, maar biedt dit aan als extra service en kan dus hiervoor niet verantwoordelijk worden gehouden.

4. Wettelijke verplichtingen
Aangezien de Nanny werkt onder de regeling, ‘dienstverlening aan huis’ zijn de volgende voorwaarden van toepassing: 

 • De eerste twee ziektedagen worden niet uitbetaald aan uw persoonlijke Nanny en komen voor risico van de Nanny. De volgende 6 weken is het gastgezin wettelijk verplicht om 70% van het loon maar minimaal het wettelijk geldende minimumloon uit te keren.
 • Na deze 6 weken is er geen betalingsverplichting meer.