Meldcode Kindermishandeling

Bij Nanny in Huis werken we met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
De meldcode is per 1-1-2019 verbeterd. Hieronder vind je de nieuwste versie inclusief afwegingskader.
In het pedagogisch beleidsplan kun je de hoofdpunten terug vinden, maar via deze link heb je altijd toegang tot de gehele meldcode.

Breda & Noordoost-Brabant:

Meldcode Nanny in Huis 2020 1.4