Visie

Wij geloven dat kinderen die worden opgevoed in een sfeer van warmte en geborgenheid in een omgeving die veilig en vertrouwd is zich het beste en optimaal kunnen ontwikkelen.

De individuele aanleg en de invloed van de omgeving zijn gezamenlijk bepalend voor de ontwikkeling van het kind.
De rol van de Nanny hierbij is essentieel. Vanuit een veilige basis kan het kind de wereld om zich heen gaan begrijpen en ontdekken. Daarbij stelt de Nanny heldere regels en schept voorwaarden waarbinnen de kinderen (positieve) ervaringen kunnen opdoen en zich optimaal kunnen ontplooien.

Hoe bereiken we dit:
Binnen onze organisatie werken wij met ons eigen pedagogisch beleidsplan. De Nanny ’s weten wat hierin staat en zijn bereid volgens onze visie te werken. Hierdoor hebben wij binnen Nanny in Huis één lijn. Het Pedagogisch beleidsplan is ten alle tijden in te zien en ligt ook altijd op de opvanglocatie.

Wanneer er vragen zijn op pedagogisch gebied kunnen wij altijd terecht bij een tweetal externe pedagogen.

Alle Nanny ’s worden door ons persoonlijk geselecteerd en voldoen aan de door ons gestelde voorwaarden.
We hebben meerdere gesprekken met de Nanny ’s voordat wij ze aan een gezin voorstellen.

Heeft u interesse in Nanny in Huis of heeft u vragen, maak dan vrijblijvend een afspraak.